İlkokul (2-3)

Ülkemiz eğitim sistemi 2005 senesi itibari ile tümden gelim yerine tüme varım olarak değişmiştir. Okuma eğitimi ses temelli olarak verilmektedir. Bu sebepten dolayı öğrencilerin normal sesli okumaya geçmesi biraz zaman almaktadır. Bazı öğrencilerde bu durum 4. sınıfa kadar sürmektedir.

Bedakademi.com ilk okul 2. ve 3. sınıflar için hazırladığı pratik okuma eğitimi sayesinde 1 ay içinde öğrencileri normal sesli okumaya geçirebilecektir. 

Okuma, insanoğlunun sonradan kazandığı bir yetenektir. Okullarda uygulanan çeşitli yöntem ve tekniklerle bu beceri çocuklara kazandırılır. Ancak sadece yazının anlamının sökülmesi bunun için yeterli olmayacaktır. Okuma becerisine tam olarak sahip olmak için okuma hızının belli bir düzeyde olması ve metnin anlaşılması gerekmektedir.

Sesli okuma hızı, akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesi açısından ilköğretim seviyesinde büyük önem taşımaktadır. Sesli okumada yazılar gözle alınmakta, dille seslendirilmekte, kulakla işitilmekte ve bu duyulardan alınan sinyallerle beyne gönderilmektedir. Okumada gözün kelimeyi gördüğü an ile onun seslendirilmesi arasında saniyenin dörtte biri kadar zaman geçmektedir. Alain Lieury’nin deneysel çalışmalarının verilerine  göre bir saniyede sesli olarak en fazla dört kelime; bir dakikada ise 4 x 60 = 240 kelime okunabilmektedir.

Sessiz okuma hızı: Lieury’ye göre okuma becerileri üst düzeyde gelişmiş okuyucunun gözü, ekrana yansıtılan bir kelimeyi 10 salise içinde tanımaktadır. Buradan hareketle sessiz okuma ile bir saniyede en fazla 10 kelime okunabilmekte ve bu sayı bir dakikada 600 kelime olmaktadır.

Online Eğitim Sistemimiz de ilkokul öğrencilerinin çok rahat anlayacağı özel metinler ve kelimeler kullanılmıştır. Metinler özellikle ilköğretim öğrencileri için MEB tarafından tavsiye edilen eserlerden seçilmiştir.

İlkokul(2-3)'a giden çocuklar bireye özel olarak hazırladığımız bu grup ile çocuğunuz hızlı okuyabililecek, yavaş okuma problemi ortadan kalkacektır. Anlama, dikkat ve konsantrasyonu okuma hızıyla orantılı olarak artacektır.

Başvuru Formu